Träna stav


Det finns för närvarande en aktiv träningsgrupp i Sverige. Till största del tränar utövarna på egen hand, men man träffas vid behov för gemensamma träningstillfällen. För att kunna förstå stav på djupet så måste man även tillgodogöra sig en hel del teoretisk kunskap.

Traditionellt fördes stav vidare genom personlig tradering, mellan en lärare och en elev. Så fungerar stavträningen till stor del fortfarande i Sverige. Om du vill lära dig mer om stav så är det första steget att kontakta oss via email: info@angerboda.se