Om hovet


Sörmlands Stavhov är en ideell sammanslutning vars syfte är att främja stavaktiviteter i Sörmland och andra delar av Sverige. Verksamheten är inte vinstdrivande. Vårt engagemang utgår ifrån vårt eget intresse och fascination för stav. Vi känner ett ansvar att förvalta kunskapen om stav och sprida den vidare för att säkra systemets fortlevnad.

Sörmlands Stavhov har funnits sedan 2012, och är så vitt vi vet det enda hedniska hovet i Skandinavien. Stav har starka band till den hedniska världsåskådning som rådde i Skandinavien före kristendomens intåg. Begreppet hov syftar på de tempel där man dyrkade de hedniska gudarna. Byggnadens totalyta är ca 220 kvadratmeter, själva hovsalen är över 100 kvadratmeter med mer än fem meters takhöjd. Det finns även möjlighet att inackordera gäster i hovet.

Under 2015 så var verksamheten väldigt utåtriktad, inför 2016 så väljer vi istället att fokusera på intern utveckling. Vi har inte planerat att hålla några öppna aktiviteter i hovet under året.

Har du frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta oss via e-post