Link


Länkar

Länkar till bra och informativa sidor om stav, kampkonst och hedendom.Stavheimbu.org
Ivar Hafskjolds personliga hemsida.

Alfheim stav
Alfheim stav är en träningsgrupp i Danmark som arrangerar regelbundna aktiviteter. På hemsidan finns mycket information om stav.

Ice and Fire
Graham Butchers träningscenter i England.

Stavinternational.org
Internationell portal till stavsidor.

Skandinavisk hedendom
En bra Facebook grupp som diskuterar Skandinavisk hedendom i allmänhet.