Stav är ett holistiskt system som innehåller andlighet, psykologi, örtmedicin och mycket mer. Främst har stav blivit känt som en vapenbaserad stridskonst. Allting i stav är systematiserat omkring de sexton runorna som ingår i den yngre futharken.

Stav är ursprungligen en familjetraditon, men den nuvarande traditionsbäraren Ivar Hafskjold valde att börja lära ut stav utanför den egna familjen i början av 1990 talet. I Sverige finns ett litet antal aktiva stavutövare sedan 1998. Stav är fysiskt och andligt utvecklande. En viktig aspekt av stavträningen är att lära känna sig själv på ett djupare plan.

På den här sidan hittar du allmän information om stav. Har du frågor och funderingar så är du välkommen att skicka ett mail.