Blogg

Det här är länkar till ett urval av artiklar från Roland Zerpes personliga blogg. Bloggen avhandlar hedniska tankar i allmänhet, men är skriven ur ett stavperspektiv. Nedanstående länkar går till stavspecifika blogginlägg, men man hittar fler inlägg om man besöker bloggen.Stridskonsten inom stav
En introduktion till stridskonsten.

Stavar sätter Heimdalls söner
En introduktion till syftet med runställningarna.

De fem klasserna
En beskrivning av de fem personligheterna.

Heimdalls svärd
Heimdalls funktion inom stav.

Kampkonst, hedendom och schamanism
Stavs förhållande till schamanism.

Tenen- det mystiska vapnet inom stav
Tenen inom stav jämförs med historiska källor.

M-runan
En enkel runologisk genomgång av Mann-runan, samt en beskrivning av den grafiska skillnaden mellan de äldre och de yngre runorna.

Kritiken mot stav
En genomgång av de vanligaste påståendena om stav.

Stav, förfäderna och julen
Synen på förfäderna inom stav.